- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cortec M-529 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do olejów smarujących Cortec M-529 jest kompozycją inhibitorów korozji na bazie olejowej, stosowaną jako dodatek do olejów smarujących. Jako środek zapobiegający powstawaniu rdzy, zapewnia doskonałą ochronę zarówno w warunkach pracy ciągłej jak i okresowej. Inhibitor korozji Cortec M-529 jest skutecznym dodatkiem do olejów mineralnych i syntetycznych: naftenowych, izoparafinowych, PAO, itp. Zapewnia ochronę przeciwkorozyjną metali żelaznych i nieżelaznych. Cortec M-529 nie zawiera niebezpiecznych inhibitorów na bazie baru, chromianów, azotynów lub fosforanów, jest niskotoksyczny i termicznie stabilny, zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną (także w obecności chlorków) Cortec M-529 jest wyjątkowym dodatkiem, który skutecznie zapobiega korozji silników podczas ich magazynowania i jednocześnie zmniejsza utlenianie wysokotemperaturowe i zużycie metalu w silnikach pracujących. Dostępny w formie wysokoskoncentrowanej (M-529 SC). Dozowanie Cortec M-529 do oleju: 2-5% wagowo. Dozowanie Cortec M-529 SC do oleju: 1,5-3,5% wagowo. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

Pobierz kartę informacyjną produktu


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®