- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cortec M-640 L - dodatek antykorozyjny Cortec do wodnych i glikolowych silnikowych płynów chłodniczych Cortec M-640 L jest dodatkiem hamującym korozję w układach chłodniczych wykorzystujących wodę lub płyny na bazie glikolu etylenowego. Chroni metale żelazne jak i nieżelazne. Cortec M-640 L jest dobrym zamiennikiem dla stosowanych dotychczas środków aminowych bazujących na fosforanach i azotynach. Zawiera unikalną kombinację kontaktowych i lotnych inhibitorów korozji VpCI zapewniających ochronę przeciwkorozyjną nawet w miejscach, które nie kontaktują się bezpośrednio z płynem. Typowe dozowanie Cortec M-640 L w normalnych warunkach roboczych: 1,5 – 2,0 % wagowo. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3.

Pobierz kartę informacyjną produktu


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®