- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VpCI-329 D - gotowy do użycia olejowy środek antykorozyjny Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej, film oleisty i lepki Dodatek do oleju silnikowego i konserwant niemalowanych powierzchni metalowych. Produkt Cortec VpCI 329 w wersji gotowej do użycia. Emituje lotne inhibitory korozji VpCI, tworzy na powierzchni adhezyjny film ochronny. Nie zawiera zagrażających środowisku inhibitorów na bazie chromianów, azotynów i fosforanów, jest nietoksyczny i termicznie stabilny. Zapewnia doskonałą ochronę przeciwkorozyjną w warunkach zewnętrznych pod zadaszeniem, jak i wewnątrz pomieszczeń bez wpływów atmosferycznych. Chroni metale żelazne i nieżelazne. Cortec VpCI 329 D może być natryskiwany na części metalowe, nakładany przez zanurzanie lub pędzlem. Zakres rozcieńczania: 1:9. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

Pobierz kartę informacyjną produktu


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®