- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VpCI-329 F - skoncentrowany olejowy środek antykorozyjny Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej, film oleisty i lepki, dozwolony kontakt z żywnością Cortec VpCI 329 F jest zatwierdzonym przez USDA (Ministerstwo Rolnictwa USA) koncentratem na bazie olejowej stosowanym jako dodatek do olejów smarowniczych i hydraulicznych oraz jako gotowy do użycia inhibitor korozji w płynie. Zawiera kontaktowe i lotne inhibitory korozji VpCI. Działa skutecznie nawet w warunkach skrajnej wilgotności względnej (100%) oraz w obecności takich substancji korozyjnych jak chlorki Cortec VpCI 329 F nie zawiera niebezpiecznych inhibitorów na bazie chromianów, azotynów lub fosforanów. Zapewnia uniwersalną ochronę przeciwkorozyjną metali żelaznych i nieżelaznych. Jest nietoksyczny i termicznie stabilny, zapewnia długotrwałą, kontaktową i lotną ochronę przeciwkorozyjną. Cortec VpCI 329 F jest specjalną wersją produktu VpCI 329, która została zatwierdzona przez USDA do stosowania na materiałach opakowaniowych w pośrednim kontakcie z mięsem i produktami drobiowymi. Koncentrat rozcieńczany olejem w stosunku 1:20. Produkt może być również nanoszony natryskiem, przez zanurzanie lub malowanie powierzchni. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

Pobierz kartę informacyjną produktu


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®