- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VpCI-372 - wodna powłoka zrywalna Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali i do ochrony powierzchni przed zarysowaniami, film przezroczysty i suchy, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem Cortec VpCI-372 jest modyfikowaną, akrylową powłoką zrywalną na bazie wodnej do czasowej ochrony przeciwkorozyjnej metali. Chroni metale żelazne jak i nieżelazne przed wpływem korozyjnych czynników atmosferycznych. Stanowi także fizyczną barierę chroniącą powierzchnię przed zarysowaniami, ścieraniem i wyszczerbieniami. Cortec VpCI-372 tworzy na powierzchni suchą powłokę 50-150?m stanowiącą czasową ochronę części lub sprzętu w czasie magazynowania lub transportu. Powłoka łatwo daje się usunąć poprzez odspojenie i zerwanie bez pozostałości na powierzchni. Spełnia wymagania VOC. Teoretyczne krycie powierzchni: 5–6 m2/dm3. Opakowania: 19 dm3 i 208 dm3.

Pobierz kartę informacyjną produktu


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®