- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VpCI-705 Concentrate - inhibitor korozji Cortec VpCI, koncentrat dodawany do paliw dla ochrony antykorozyjnej układu paliwowego w okresach przerw w eksploatacji Cortec VpCI 705 jest dodatkiem do benzyny, oleju napędowego i mieszanki benzyny i alkoholu etylowego oraz paliwa alkoholowego, stanowiącym inhibitor korozji, środek stabilizujący, oraz emulgujący wodę. Zapewnia smarowność i ochronę elementów z tworzyw sztucznych oraz ochronę przeciwkorozyjną wszystkich metali stosowanych powszechnie w systemach paliwowych, w tym aluminium, odlewanych stopów aluminium i cynku, blach białych matowych, miedzi, stopów żelaza, żeliwa i stopów lutowniczych. Chroni zbiorniki paliwa, gaźniki, pompy paliwa wszystkich typów oraz elementy silnika w trakcie eksploatacji i magazynowania. Cortec VpCI 705 zapewnia ochronę przeciwkorozyjną metali w obszarach zanurzonych w paliwie, w oparach paliwa i na połączeniu fazy gazowej i ciekłej. Aprobata General Motors: 10666180. Identyfikator EPA: 1733-0001. Dozowanie: 0,1% - 0,15% objętościowo. Opakowania: 19 dm3, 208 dm3.

Pobierz kartę informacyjną produktu


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®