- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EKOLOGICZNE i BIODEGRADOWALNE INHIBITORY KOROZJI VpCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO


W badaniach przeprowadzonych dla związków zawodowych w USA przez Państwowy Instytut Higieny ustalono, że pracownicy zatrudnieni przy obróbce metali wyeksponowani są na niebezpieczne dawki azotynów pochodzące z płynów obróbkowych, chłodziw i konserwantów metali. Azotyny są toksyczne, a w kombinacji z innymi substancjami tworzą substancje rakotwórcze.
Płyny obróbkowe zawierają także chloropochodne i chromiany. Są zatem nie tylko szkodliwe przy stałym kontakcie, ale gdy przedostaną się do organizmu w postaci wdychanej mgły, mogą spowodować uszkodzenie płuc i raka krtani.
Inne schorzenia zawodowe charakterystyczne dla obróbki i konserwacji metali to rak skóry i rak prostaty.

Unikalna seria EcoLine® to w 100 % biodegradowalne produkty wytwarzane z odnawialnego surowca roślinnego:
- pracownicy nie muszą używać specjalnych środków ochrony osobistej,
- reaktywność: brak (materiał jest stabilny w kontakcie z ogniem lub wodą),
- praktycznie niepalne, punkt zapłonu powyżej 93 st.C.,
- bezpieczne w transporcie i przechowywaniu,
- nie wymagają utylizacji,
- nieszkodliwe dla środowiska bo w 100 % biodegradowalne i bazujące na odnawialnym surowcu roślinnym.

BioClean 610 - dodatek przeciwdziałający rozwojowi mikroorganizmów i osadów organicznych w otwartych systemach chłodzenia i uzdatniania wody, nietoksyczny, biodegradowalny, produkowany z oleju z orzechów kokosowych

BioClean 612 - silny środek organiczny na bazie amid alifatycznych o działaniu penetrującym, dyspegującym i przeciwdziałającym powstawaniu osadów organicznych i bakteryjnych, do zastosowań przemysłowych w systemach uzdatniania wody podatnych na skażenie mikrobiologiczne

BioCorr Rust Preventative - wodny środek do antykorozyjnej ochrony czasowej metali na etapie magazynowania i transportu, tworzy suchą, niewidoczną powłokę , biodegradowalny

Cortec M-95 - rozpuszczalny w wodzie lotny i kontaktowy inhibitor korozji metali żelaznych i nieżelaznych, niskopieniący, dodatek do chłodziw, płynów obróbkowych i chłodzących, wodnych środków smarnych, aerozoli, farb, środków czyszczących, kąpieli miedzi

Cortec S-10 F Boiler Additive - inhibitor korozji Cortec - dodatek do wody dla kotłowych instalacji kondensatu, nietoksyczny, biodegradowalny

Cortec S-14 Bio - silny antyskalant i inhibitor korozji żelaznych i nieżelaznych, dodatek do chłodni kominowych i otwartych systemów chłodzenia, nietoksyczny, biodegradowalny

EcoLine All Purpose Lubricant - antykorozyjny olej smarujący i penetrujący ogólnego stosowania, produkowany z ziarna soi, biodegradowalny, niepalny

EcoLine Bearing, Chain and Roller Lube - antykorozyjny olej smarujący Cortec do łożysk i łańcuchów, produkowany z ziarna soi, biodegradowalny

EcoLine Cleaner/Degreaser - antykorozyjny środek myjący/odtłuszczający Cortec produkowany z ziarna soi, biodegradowalny, niepalny

EcoLine Cutting Fluid - antykorozyjne chłodziwo i płyn obróbkowy Cortec do walcowania, frezowania, tłoczenia i cięcia, zapewnia czasową ochronę antykorozyjną metali, produkowany z ziarna soi, biodegradowalny

EcoLine Food Machinery Lubricating Grease - antykorozyjny środek smarujący Cortec dopuszczony do kontaktu z żywnością FDA-USA, produkowany z ziarna soi, biodegradowalny

EcoLine Heavy Duty Grease - antykorozyjny smar Cortec produkowany z ziarna soi, biodegradowalny

EcoLine Long-Term Rust Preventative - antykorozyjna powłoka olejowa ochrony czasowej Cortec, produkowana z ziarna soi, biodegradowalna

EcoSpray 325 Industrial Lubricant - bezpieczny i wygodny środek antykorozyjny Cortec ogólnego stosowania bazujący na oleju roślinnym i rozpuszczalniku, powłoka lepka niezasychająca

VpCI-325 - środek antykorozyjny Cortec VpCI - roślinny olej smarujący i penetrujący Cortec VpCI 325 to bezpieczny, wygodny, gotowy do użycia płyn bazujący na biodegradowalnym oleju roślinnym i rozpuszczalniku. Oliwi oraz służy do ogólnej ochrony antykorozyjnej w szerokiej gamie zastosowań. Niektóre z nich to: ochrona blach, drutów, rur, flanszy i innych wytwarzanych lub obrabianych części, zbiorników itp. Działa skutecznie nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia, przy wilgotości względnej 100% i w obecności takich korozyjnych substancji jak: chlorki, siarkowodór i inne związki siarki. Działanie ochronne Cortec VpCI 325 odbywa się na 2 sposoby. Rozpuszczalne w oleju inhibitory korozji tworzą na powierzchni metalu adhezyjny film, zapewniając kontaktową ochronę przeciwkorozyjną. Dodatkowo, z oleju uwalniane są lotne inhibitory korozji VpCI, wypełniające wolną przestrzeń ponad olejem. Pary inhibitora skraplają się zapewniając ochronę powierzchni, które nie stykają się z płynnym produktem. Łączne działanie zapewnia kompletną ochronę wewnętrznych części urządzeń. Chroni metale żelazne, stal ocynkowaną, aluminium, miedź, cynk, kadm, srebro, mosiądz, stop łożyskowy. Działanie potwierdzone w/g ASTM B-117, ASTM D-1748, ASTM G-53. Cortec VpCI 325 spełnia wymagania wojskowe MIL C-81309E (Grade 5). Opakowania: 19 dm3, 208 dm3.

VpCI-411 - silny środek myjący/odtłuszczający Cortec VpCI zapewniający antykorozyjną ochronę czasową metali, biodegradowalny, koncentrat

VpCI-411 Gel - silny środek myjący/odtłuszczający Cortec VpCI zapewniający antykorozyjną ochronę czasową metali, biodegradowalny, koncentrat VpCI 411 w postaci żelu

VpCI-422 - odrdzewiacz Cortec VpCI, zapewniający antykorozyjną ochronę czasową metali, nietoksyczny, biodegradowalny i bezpieczny dla skóry, pochodzenia roślinnego Cortec VpCI-422 jest unikalnym środkiem usuwającym rdzę z metali żelaznych i nieżelaznych. Jednocześnie zapobiega korozji "flash corrosion". Jest nietoksyczny i w 100 % biodegradowalny, nie wymaga utylizacji. Szczególnie pomocny do zastosowań w warunkach zewnętrznych i w środowisku morskim, gdzie usuwanie odpadów chemicznych może stanowić problem. Cortec VpCI-422 jest bezpieczny, niepalny, o łagodnym zapachu, idealny preparat do stosowania wewnątrz zakładu i w sąsiedztwie miejsc pracy. Nie uszkadza ludzkiej skóry. Nie wywiera niekorzystnego wpływu na większość farb, plastików, drewno, materiały włókiennicze, ceramikę czy gumę. Stosowanie preparatu Cortec VpCI-422 polega na naniesieniu go na skorodowaną powierzchnię (pędzel, natrysk, zanurzenie) i spłukaniu wodą. Opakowania: 19 dm3, 208 dm3. Produkt jest także dostępny w unikalnym, niepalnym aerozolu EcoAir (pojemniki 397 g).

VpCI-423 Gel - odrdzewiacz Cortec VpCI, zapewniający antykorozyjną ochronę czasową metali, nietoksyczny, biodegradowalny i bezpieczny dla skóry człowieka, pochodzenia roślinnego, VpCI 422 w postaci żelu

VpCI-609/609S - lotny i kontaktowy inhibitor korozji Cortec VpCI w postaci proszku sublimującego, do antykorozyjnej ochrony czasowej metali żelaznych i aluminium, nietoksyczny, w 100 % biodegradowalny Cortec VpCI 609/609S to proszek sublimujący do konserwacji metodą suchą (wdmuchiwanie/rozpylanie) lub mokrą (spryskiwanie, zanurzanie, czasowe wypełnianie roztworem). Ekstremalnie wydajna ochrona powierzchni metalowych w pustkach i przestrzeniach wewnętrznych rurek, kompresorów, turbin, silników, zbiorników, kotłów, wymienników ciepła, także w opakowaniach części, podzespołów i kompletnie zmontowanych wyrobów. Dodatek do wody przy czyszczeniu hydrodynamicznym, hydropiaskowaniu i próbach ciśnieniowych. Ochrona na okres wyłączenia z ruchu, transportu morskiego lub składowania w okresie do 2 lat. Cortec VpCI 609/609S spełnia wymagania wojskowe MIL I-22110C. Właściwości higieniczne: - toksyczność: bardzo niska (prawie 2-krotnie mniej toksyczny niż sól kuchenna), - zdolność do bioakumulacji: żadna (w/g zalecenia OECD nr 117), - zdolność do biodegradacji: 100%, substancja szybko degradowalna (w/g OECD 306, BOD 28). Dozowanie 300 - 500 g/m3 w metodzie suchej, roztwór wodny 1 : 400 w metodzie mokrej. Opakowania: 2,3 kg, 23 lotny i kontaktowy inhibitor korozji Cortec VpCI w postaci proszku sublimującego, do antykorozyjnej ochrony czasowej metali żelaznych i aluminium, nietoksyczny, w 100 % biodegradowalny Cortec VpCI 609/609S to proszek sublimujący do konserwacji metodą suchą (wdmuchiwanie/rozpylanie) lub mokrą (spryskiwanie, zanurzanie, czasowe wypełnianie roztworem). Ekstremalnie wydajna ochrona powierzchni metalowych w pustkach i przestrzeniach wewnętrznych rurek, kompresorów, turbin, silników, zbiorników, kotłów, wymienników ciepła, także w opakowaniach części, podzespołów i kompletnie zmontowanych wyrobów. Dodatek do wody przy czyszczeniu hydrodynamicznym, hydropiaskowaniu i próbach ciśnieniowych. Ochrona na okres wyłączenia z ruchu, transportu morskiego lub składowania w okresie do 2 lat. Cortec VpCI 609/609S spełnia wymagania wojskowe MIL I-22110C. Właściwości higieniczne: - toksyczność: bardzo niska (prawie 2-krotnie mniej toksyczny niż sól kuchenna), - zdolność do bioakumulacji: żadna (w/g zalecenia OECD nr 117), - zdolność do biodegradacji: 100%, substancja szybko degradowalna (w/g OECD 306, BOD 28). Dozowanie 300 - 500 g/m3 w metodzie suchej, roztwór wodny 1 : 400 w metodzie mokrej. Opakowania: 2,3 kg, 23 kg, 45 kg, luzem.

VpCI-629 BIO - inhibitor korozji Cortec VpCI wtryskiwany do instalacji przesyłających ropę, biodegradowalny, nietoksyczny, skuteczny w stężeniach ? 5ppm, stosowany dla zabezpieczenia przed korozją

VpCI-641 - dodatek Cortec VpCI do wody stosowany w próbach ciśnieniowych dla zabezpieczenia przed korozją, nietoksyczny

VpCI-705 Bio - inhibitor korozji Cortec VpCI dodawany do biopaliw dla ochrony antykorozyjnej układu paliwowego w okresach postoju silnika


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®