- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANTYKOROZYJNE OLEJE, SMARY, PŁYNY i CHŁODZIWA Cortec VpCI


Oferujemy oleje, smary i płyny obróbkowe, które dzięki lotnym inhibitorom korozji VpCI zapewniają jednocześnie ochronę antykorozyjną dla eksploatowanych i wyłączonych maszyn, lub obrabianych elementów. Produkty VpCI smarują części, a zapewniają ochronę całym urządzeniom.

CorrLube Gear Oil - przemysłowy olej antykorozyjny przekładniowy klasy ISO 220, biodegradowalny

CorrLube Grease - antykorozyjny smar litowy stały

CorrLube Hydraulic Fluid - antykorozyjny płyn hydrauliczny, nietoksyczny, biodegradowalny

CorrLube VpCI Motor Oils - antykorozyjne oleje silnikowe VpCI zalecane dla okresowo używanych silników

EcoLine All Purpose Lubricant - antykorozyjny olej smarujący i penetrujący ogólnego stosowania, produkowany z ziarna soi, biodegradowalny, niepalny

EcoLine Bearing, Chain and Roller Lube - antykorozyjny olej smarujący Cortec do łożysk i łańcuchów, produkowany z ziarna soi, biodegradowalny

EcoLine Cutting Fluid - antykorozyjne chłodziwo i płyn obróbkowy Cortec do walcowania, frezowania, tłoczenia i cięcia, zapewnia czasową ochronę antykorozyjną metali, produkowany z ziarna soi, biodegradowalny

EcoLine Food Machinery Lubricating Grease - antykorozyjny środek smarujący Cortec dopuszczony do kontaktu z żywnością FDA-USA, produkowany z ziarna soi, biodegradowalny

EcoLine Heavy Duty Grease - antykorozyjny smar Cortec produkowany z ziarna soi, biodegradowalny

EcoSpray 325 Industrial Lubricant - bezpieczny i wygodny środek antykorozyjny Cortec ogólnego stosowania bazujący na oleju roślinnym i rozpuszczalniku, powłoka lepka niezasychająca

VpCI-324 - środek antykorozyjny Cortec VpCI - olej smarujący i penetrujący, dozwolony incydentalny kontakt z żywnością USDA-USA

VpCI-325 - środek antykorozyjny Cortec VpCI - roślinny olej smarujący i penetrujący Cortec VpCI 325 to bezpieczny, wygodny, gotowy do użycia płyn bazujący na biodegradowalnym oleju roślinnym i rozpuszczalniku. Oliwi oraz służy do ogólnej ochrony antykorozyjnej w szerokiej gamie zastosowań. Niektóre z nich to: ochrona blach, drutów, rur, flanszy i innych wytwarzanych lub obrabianych części, zbiorników itp. Działa skutecznie nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia, przy wilgotości względnej 100% i w obecności takich korozyjnych substancji jak: chlorki, siarkowodór i inne związki siarki. Działanie ochronne Cortec VpCI 325 odbywa się na 2 sposoby. Rozpuszczalne w oleju inhibitory korozji tworzą na powierzchni metalu adhezyjny film, zapewniając kontaktową ochronę przeciwkorozyjną. Dodatkowo, z oleju uwalniane są lotne inhibitory korozji VpCI, wypełniające wolną przestrzeń ponad olejem. Pary inhibitora skraplają się zapewniając ochronę powierzchni, które nie stykają się z płynnym produktem. Łączne działanie zapewnia kompletną ochronę wewnętrznych części urządzeń. Chroni metale żelazne, stal ocynkowaną, aluminium, miedź, cynk, kadm, srebro, mosiądz, stop łożyskowy. Działanie potwierdzone w/g ASTM B-117, ASTM D-1748, ASTM G-53. Cortec VpCI 325 spełnia wymagania wojskowe MIL C-81309E (Grade 5). Opakowania: 19 dm3, 208 dm3.

VpCI-344 - skoncentrowana wodorozpuszczalna powłoka Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali i płyn obróbkowy do hartowania ocynkowanej, walcowanej stali

VpCI-345 - wodorozcieńczalny koncentrat antykorozyjnego płynu obróbkowego Cortec VpCI

VpCI-347 - wodorozcieńczalny koncentrat antykorozyjnego płynu obróbkowego Cortec VpCI i powłoka ochrony czasowej


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®