- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lotne i kontaktowe inhibitory korozji Cortec VpCI stosowane jako dodatki do farb i wyrobów rozpuszczalnikowych:


Niewielka ilość VpCI dramatycznie redukuje prędkość korozji metali żelaznych i nieżelaznych. Dodatki VpCI stosowane w produkcji farb podnoszą właściwości ochronne powłok w obecności mgły solnej, w zarysowaniach i w miejscach gdzie powłoka uległa uszkodzeniu. Małe cząsteczki VpCI wypełniają pory podłoża i przeciwdziałają pełzaniu korozji pod powłoką. Inhibitory korozji VpCI nie zawierają metali ciężkich (cynku, chromianów), azotynów, fosforanów, fenoli i triazoli, są nietoksyczne i przyjazne dla środowiska.

Cortec G-29 - inhibitor korozji metali nieżelaznych, dodatek do kompozycji olejowych

Cortec G-6 - inhibitor korozji miedzi i jej stopów, dodatek do kompozycji wodnych i innych

Cortec M-109 - kontaktowe i lotne inhibitory korozji Cortec w postaci dodatku antykorozyjnego, stosowany do farb rozpuszczalnikowych i wodnych, chroni wszystkie metale

Cortec M-110 - organiczny inhibitor korozji Cortec, dodatek do farb rozpuszczalnikowych i wodnych

Cortec M-151 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do farby, do drukowania powłok antykorozyjnych

Cortec M-168 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do farb epoksydowych, alkidowych, rozpuszczalnikowych i olejnych

Cortec M-236 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do kompozycji olejowych i rozpuszczalnikowych

Cortec M-238 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do kompozycji olejowych i rozpuszczalnikowych

Cortec M-415 - dodatek antykorozyjny Cortec do olejów i kompozycji rozpuszczalnikowych, dopuszczony do kontaktu z żywnością FDA/USDA-USA

Cortec M-435 - dodatek antykorozyjny Cortec do kompozycji wodnych i rozpuszczalnikowych

Cortec M-5365 - dodatek antykorozyjny Cortec do farb i wosków rozpuszczalnikowych i wodnych

Cortec M-95 - rozpuszczalny w wodzie lotny i kontaktowy inhibitor korozji metali żelaznych i nieżelaznych, niskopieniący, dodatek do chłodziw, płynów obróbkowych i chłodzących, wodnych środków smarnych, aerozoli, farb, środków czyszczących, kąpieli miedzi

Cortec S-25 Thinner - rozpuszczalnik

Cortec S-5 - dodatek do kompozycji/roztworów poprawiający ich zdolność do zwilżania powierzchni


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®