- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lotne i kontaktowe inhibitory korozji Cortec VpCI stosowane jako dodatki do olejów, smarów, kąpieli, chłodziw i płynów antykorozyjnych:


Dodatek niewielkiej ilości VpCI dramatycznie redukuje prędkość korozji metalu w strefie zanurzonej, w powietrzu i na połączeniu ciecz/powietrze. Dodatki VpCI poprawiają właściwości ochronne olejów i środków smarnych dla metali żelaznych i nieżelaznych. Cząsteczki VpCI wprowadzone do oleju przekładniowego powoli parują, wypełniają wnętrze przekładni/silnika i tworzą ochronę antykorozyjną powierzchni metalu powyżej poziomu oleju w okresach przestoju maszyny.

Inhibitory korozji VpCI nie zawierają metali ciężkich (cynku, chromianów), azotynów, fosforanów, fenoli i triazoli, są nietoksyczne i przyjazne dla środowiska.

Cortec G-6 - inhibitor korozji miedzi i jej stopów, dodatek do kompozycji wodnych i innych

Cortec M-117 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do kompozycji wodnych i rozpuszczalnikowych

Cortec M-235 - inhibitor korozji metali żółtych Cortec

Cortec M-241 - inhibitor korozji aluminium i stopów Cortec, dodatek do środków antykorozyjnych, do wnętrza aerozoli, do chłodziw i płynów obróbkowych, nietoksyczny

Cortec M-320 - dodatek antykorozyjny Cortec do olejów konserwujących, smarujących i hydraulicznych Cortec M-320 jest dodatkiem do olejów ochronnych, smarowniczych i hydraulicznych. Zapewnia doskonałą kontaktową ochronę przeciwkorozyjną. Dodatkowo, poza działaniem powłoki barierowej, Cortec M-320 uwalnia lotne inhibitory korozji, które przedostają się do powietrza ponad olejem. Cząsteczki lotnych inhibitorów osiadają na powierzchniach metalowych niepokrytych olejem, co zapewnia dodatkową ochronę przeciwkorozyjną. Zapewnia ochronę przeciwkorozyjną metali żelaznych i nieżelaznych. Cortec M-320 nie zawiera niebezpiecznych inhibitorów na bazie baru, chromianów, azotynów lub fosforanów. Jest niskotoksyczny i termicznie stabilny, zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną dzięki działaniu kontaktowych i lotnych inhibitorów korozji. Odpowiedni do stosowania zarówno w warunkach pracy ciągłej jak i okresowej. Dozowanie: 1-5% wagowo. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

Cortec M-369 - dodatek antykorozyjny Cortec do olejów i wosków Cortec ® M-369 jest dodatkiem przeciwkorozyjnym stosowanym do olejów i wosków. Tworzy samonaprawiającą się i wypierającą wilgoć powłokę barierową. Zapewnia ona doskonałą ochronę przeciwko środowiskom agresywnym korozyjnie. Doskonała ochrona w warunkach zewnętrznych. Cortec ® M-369 zapewnia ochronę w fazie kontaktowej i lotnej. Dozowanie: 1-5% wagowo. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3.

Cortec M-370 - dodatek antykorozyjny Cortec do produkcji wodnych płynów obróbkowych, środków czyszczących i powłok, niepalny Cortec M 370 jest przeciwkorozyjnym dodatkiem do bazujących na wodzie: płynów obróbkowych, środków smarowniczych, czyszczących oraz powłok ochrony czasowej. Zapewnia dobrą ochronę przeciwkorozyjną powierzchni metalowych pokrytych bezpośrednio, lecz dzięki lotności inhibitora korozji VpCI dociera także do powierzchni nie pokrytych bezpośrednio tworząc na nich molekularny film ochronny. Cortec M 370 zapewnia ochronę przeciwkorozyjną w okresie do 2 lat. Rozcieńczony preparat można też nakładać natryskiem lub przez zanurzanie jako powłokę ochrony czasowej . Roztwór 2 % Cortec M 370 spełnia wymagania ASTM D 4627-86 (metoda pomiaru korozji wiórków stalowych dla wodorozcieńczalnych płynów przy obróbce metali). Dostępny jest także w wersjach zmodyfikowanych: Cortec M-370 NS - nie zawiera środków powierzchniowo czynnych, Cortec M-370 HS - zawiera silne środki powierzchniowo czynne, Cortec M-370 C - do ochrony odlewów o chropowatej powierzchni. Maksymalne rozcieńczanie: 1 : 60. Opakowania: 19 dm3, 208 dm3.

Cortec M-370 A - dodatek antykorozyjny Cortec do wodnych, alkalicznych płynów myjących

Cortec M-415 - dodatek antykorozyjny Cortec do olejów i kompozycji rozpuszczalnikowych, dopuszczony do kontaktu z żywnością FDA/USDA-USA

Cortec M-528 - kontaktowe i lotne inhibitory korozji metali żelaznych i nieżelaznych, dodatek do płynów hydraulicznych, glikoli i alkoholi, biodegradowalny

Cortec M-529 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do olejów smarujących Cortec M-529 jest kompozycją inhibitorów korozji na bazie olejowej, stosowaną jako dodatek do olejów smarujących. Jako środek zapobiegający powstawaniu rdzy, zapewnia doskonałą ochronę zarówno w warunkach pracy ciągłej jak i okresowej. Inhibitor korozji Cortec M-529 jest skutecznym dodatkiem do olejów mineralnych i syntetycznych: naftenowych, izoparafinowych, PAO, itp. Zapewnia ochronę przeciwkorozyjną metali żelaznych i nieżelaznych. Cortec M-529 nie zawiera niebezpiecznych inhibitorów na bazie baru, chromianów, azotynów lub fosforanów, jest niskotoksyczny i termicznie stabilny, zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną (także w obecności chlorków) Cortec M-529 jest wyjątkowym dodatkiem, który skutecznie zapobiega korozji silników podczas ich magazynowania i jednocześnie zmniejsza utlenianie wysokotemperaturowe i zużycie metalu w silnikach pracujących. Dostępny w formie wysokoskoncentrowanej (M-529 SC). Dozowanie Cortec M-529 do oleju: 2-5% wagowo. Dozowanie Cortec M-529 SC do oleju: 1,5-3,5% wagowo. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

Cortec M-530 - mieszanka inhibitorów korozji Cortec, dodatek do olejów smarujących oraz mineralnych i syntetycznych olejów hydraulicznych pracujących ciągle i okresowo

Cortec M-640 - dodatek antykorozyjny Cortec do wodnych i glikolowych płynów chłodniczych

Cortec M-640 L - dodatek antykorozyjny Cortec do wodnych i glikolowych silnikowych płynów chłodniczych Cortec M-640 L jest dodatkiem hamującym korozję w układach chłodniczych wykorzystujących wodę lub płyny na bazie glikolu etylenowego. Chroni metale żelazne jak i nieżelazne. Cortec M-640 L jest dobrym zamiennikiem dla stosowanych dotychczas środków aminowych bazujących na fosforanach i azotynach. Zawiera unikalną kombinację kontaktowych i lotnych inhibitorów korozji VpCI zapewniających ochronę przeciwkorozyjną nawet w miejscach, które nie kontaktują się bezpośrednio z płynem. Typowe dozowanie Cortec M-640 L w normalnych warunkach roboczych: 1,5 – 2,0 % wagowo. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3.

Cortec M-95 - rozpuszczalny w wodzie lotny i kontaktowy inhibitor korozji metali żelaznych i nieżelaznych, niskopieniący, dodatek do chłodziw, płynów obróbkowych i chłodzących, wodnych środków smarnych, aerozoli, farb, środków czyszczących, kąpieli miedzi

Cortec S-111 - inhibitor korozji Cortec - dodatek antykorozyjny do wodnych, alkalicznych płynów myjących/czyszczących

Cortec S-16 - środek Cortec przeciwdziałający powstawaniu piany w płynach obróbkowych i myjących

VpCI Coolant Antifreeze - płyn chłodzący zawierający lotne i kontaktowe inhibitory korozji VpCI, stabilny termicznie w zakressie od -50 do +140 st.C.

VpCI-322 - środek antykorozyjny Cortec VpCI - dodatek do olejów smarujących i hydraulicznych dla urządzeń eksploatowanych okresowo i jako mgła do ochrony metali w przestrzeniach zamkniętych Cortec VpCI 322 zapewnia ochronę metali żelaznych i nieżelaznych, jako dodatek do olejów smarowniczych i ochronnych w pracujących układach mechanicznych; do ochrony w trakcie magazynowania lub transportu skrzyń biegów, mechanizmów różnicowych i zbiorników paliwowych. Cortec VpCI 322 stosowany może być także jako mgła do ochrony metali i wyrobów w przestrzeniach/opakowaniach zamkniętych. Koncentrat rozcieńczany olejem w stosunku 1:9. Opakowania: 19 dm3, 208 dm3.

VpCI-323 - środek antykorozyjny Cortec VpCI - dodatek do oleju silnikowego i jako mgła do ochrony metali w przestrzeniach zamkniętych, nietoksyczny Cortec VpCI 323 jest koncentratem na bazie olejowej zawierającym lotne i kontaktowe inhibitory korozji do stosowania w silnikach w trakcie ich eksploatacji i jako mgła do ochrony metali w przestrzeniach zamkniętych. Zapewnia doskonałą ochronę przeciwkorozyjną zarówno w warunkach zewnętrznych, jak i wewnątrz pomieszczeń bez wpływów atmosferycznych. Działanie ochronne Cortec VpCI 323 odbywa się na dwa sposoby. Rozpuszczalne w oleju inhibitory korozji tworzą na powierzchni adhezyjny film, zapewniając kontaktową ochronę przeciwkorozyjną. Dodatkowo z oleju uwalniane są lotne inhibitory korozji, wypełniające wolną przestrzeń ponad olejem. Dzięki mechanizmom elektrochemicznym osadzają się one na powierzchni metali zapewniając ochronę przeciwkorozyjną. Dodawanie do oleju następuje w stosunku 1:10. Zużycie przy ochronie przez rozpylanie mgły: 0,9 dm3 na 1 m3 zamkniętej przestrzeni. Opakowania: 19 dm3, 208 dm3.

VpCI-323M - środek antykorozyjny Cortec VpCI - dodatek do oleju silnikowego i jako mgła do ochrony metali w przestrzeniach zamkniętych, nietoksyczny

VpCI-326 - środek antykorozyjny Cortec VpCI - dodatek do oleju hydraulicznego i zespołów przekładni

VpCI-329 - skoncentrowany olejowy środek antykorozyjny Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej, film oleisty i lepki Cortec VpCI 329 jest koncentratem na bazie olejowej do stosowania z olejami smarowniczymi, hydraulicznymi i ochronnymi. Zapewnia doskonałą ochronę przeciwkorozyjną zarówno w warunkach zewnętrznych, jak i wewnątrz pomieszczeń bez wpływów atmosferycznych. Nie zawiera zagrażających środowisku inhibitorów na bazie chromianów, azotynów i fosforanów. Emituje lotne inhibitory korozji VpCI, tworzy na powierzchni adhezyjny film ochronny. Chroni metale żelazne, cynk, stal ocynkowaną, aluminium, miedź, mosiądz, kadm, srebro, Cortec VpCI 329 może być natryskiwany na części metalowe, nakładany przez zanurzanie lub pędzlem. Dobra odporność na mgły zawierające solankę. Cortec VpCI 329 spełnia wymagania NATO #6850-66-132-6100, NSN #6850-01-470-3359, MIL-PRF-46002C(1), MIL-I-85062 (dodatki do oleju) i MIL-PRF-16173E (Grade 1&2). Zapewnia ochronę przeciwkorozyjną do 60 miesięcy. Koncentrat rozcieńczany olejem w stosunku 1:20. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

VpCI-329 D - gotowy do użycia olejowy środek antykorozyjny Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej, film oleisty i lepki Dodatek do oleju silnikowego i konserwant niemalowanych powierzchni metalowych. Produkt Cortec VpCI 329 w wersji gotowej do użycia. Emituje lotne inhibitory korozji VpCI, tworzy na powierzchni adhezyjny film ochronny. Nie zawiera zagrażających środowisku inhibitorów na bazie chromianów, azotynów i fosforanów, jest nietoksyczny i termicznie stabilny. Zapewnia doskonałą ochronę przeciwkorozyjną w warunkach zewnętrznych pod zadaszeniem, jak i wewnątrz pomieszczeń bez wpływów atmosferycznych. Chroni metale żelazne i nieżelazne. Cortec VpCI 329 D może być natryskiwany na części metalowe, nakładany przez zanurzanie lub pędzlem. Zakres rozcieńczania: 1:9. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

VpCI-329 F - skoncentrowany olejowy środek antykorozyjny Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej, film oleisty i lepki, dozwolony kontakt z żywnością Cortec VpCI 329 F jest zatwierdzonym przez USDA (Ministerstwo Rolnictwa USA) koncentratem na bazie olejowej stosowanym jako dodatek do olejów smarowniczych i hydraulicznych oraz jako gotowy do użycia inhibitor korozji w płynie. Zawiera kontaktowe i lotne inhibitory korozji VpCI. Działa skutecznie nawet w warunkach skrajnej wilgotności względnej (100%) oraz w obecności takich substancji korozyjnych jak chlorki Cortec VpCI 329 F nie zawiera niebezpiecznych inhibitorów na bazie chromianów, azotynów lub fosforanów. Zapewnia uniwersalną ochronę przeciwkorozyjną metali żelaznych i nieżelaznych. Jest nietoksyczny i termicznie stabilny, zapewnia długotrwałą, kontaktową i lotną ochronę przeciwkorozyjną. Cortec VpCI 329 F jest specjalną wersją produktu VpCI 329, która została zatwierdzona przez USDA do stosowania na materiałach opakowaniowych w pośrednim kontakcie z mięsem i produktami drobiowymi. Koncentrat rozcieńczany olejem w stosunku 1:20. Produkt może być również nanoszony natryskiem, przez zanurzanie lub malowanie powierzchni. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

VpCI-329 SC - wysokoskoncentrowany olejowy środek antykorozyjny Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej, film oleisty i lepki

VpCI-369 - skoncentrowana olejowa powłoka konserwująca Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych i dodatek do oleju obróbkowego stosowanego przy ciągnieniu i tłoczeniu, film przezroczysty oleisty, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem Inhibitor korozji stosowany jako powłoka do czasowej ochrony powierzchni metalowych oraz jako dodatek do olejów obróbkowych w procesach ciągnienia i tłoczenia. Utworzony na powierzchni oleisty film wypiera wilgoć i jest samonaprawialny. Cortec VpCI 369 zapewnia doskonałą ochronę przeciwkorozyjną w agresywnych środowiskach na okres 5 lat i więcej. Chroni żeliwo, stal nierdzewną, miedź, magnez, aluminium, stal węglową i srebro. Właściwości ochronne potwierdzone m.in. w/g ASTM B-117 i ASTM D-1748. Spełnia wymagania wojskowe MIL-PRF-16173E (Grade 1, 2 & 4). Cortec VpCI 369 dopuszczony jest do zastosowań militarnych pod numerami: NSN 8030-00-244-1295, NSN 8030-00-244-1297, NSN 8030-00-244-1298, NSN 8030-01-149-1731. Teoretyczne krycie powierzchni: 12 - 13 m2/dm3. Opakowania: 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-369 M - gotowa do użycia olejowa powłoka konserwująca Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, film przezroczysty oleisty, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem Produkt Cortec VpCI 369 w wersji gotowej do użycia. Tworzy miękką, ciągłą, oleistą powłokę, która zapewnia 3 do 7 lat ochrony przeciwkorozyjnej w warunkach zewnętrznych pod zadaszeniem. Preparat jest z powodzeniem stosowany na całym świecie, w różnych warunkach klimatycznych. Właściwości ochronne potwierdzone m.in. w/g ASTM D-1748, ASTM B-117, ASTM G-85-7. Chroni mosiądz, kadm, żeliwo, magnez, stopy ołowiowo-wapniowe, stal, cynk. Cortec VpCI 369 M spełnia wymagania wojskowe MIL PRF-16173 E (Grade 2). Dopuszczony do zastosowań militarnych pod numerami: NSN 8030-00-244-1298, NSN 8030-01-149-1731. Teoretyczne krycie powierzchni: 10 - 12 m2/dm3. Opakowania: 312g (aerosol), 19 dm3 i 208 dm3.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®