- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lotne i kontaktowe inhibitory korozji Cortec VpCI stosowane jako dodatki do wody, ropy i gazu:


Dodatek niewielkiej ilości VpCI dramatycznie redukuje prędkość korozji metali żelaznych i nieżelaznych w strefie zanurzonej, w powietrzu i na połączeniu ciecz/powietrze. Lotne cząsteczki VpCI wprowadzone np. do wnętrza instalacji przesyłającej ropę samoczynnie poszukują ognisk korozji i skutecznie chronią powierzchnie zanurzone w wodzie, ropie, oparach ropy i na połączeniach woda-ropa i ropa-gaz.
Lotne i kontaktowe inhibitory koerozji VpCI nie zawierają hydrazyn, amin, kwasów fosfonowych, molibdenianów, azotynów, fosforanów, chromianów i innych składników uciążliwych dla środowiska i niebezpiecznych dla człowieka.

BioClean 610 - dodatek przeciwdziałający rozwojowi mikroorganizmów i osadów organicznych w otwartych systemach chłodzenia i uzdatniania wody, nietoksyczny, biodegradowalny, produkowany z oleju z orzechów kokosowych

BioClean 612 - silny środek organiczny na bazie amid alifatycznych o działaniu penetrującym, dyspegującym i przeciwdziałającym powstawaniu osadów organicznych i bakteryjnych, do zastosowań przemysłowych w systemach uzdatniania wody podatnych na skażenie mikrobiologiczne

Closed Loop Toad - inhibitor korozji Cortec, proszek wodorozpuszczalny - dodatek dla instalacji p.poż. i zamkniętych systemów chłodzenia

Cooling Loop Gator - inhibitor korozji Cortec, proszek wodorozpuszczalny do suchej lub mokrej konserwacji chłodni kominowych w okresie przestoju, nietoskyczny, biodegradowalny

Cortec M-111 - skoncentrowany inhibitor korozji Cortec do mycia i czyszczenia hydrodynamicznego, hydropiaskowania, prób ciśnieniowych, instalacji p.poż., nietoksyczny

Cortec M-605 / M-605 L / M-605 PS - inhibitory korozji Cortec, dodatki do soli stosowanych do odladzania, nietoksyczne

Cortec M-645 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do wody morskiej w zbiornikach balastowych i próbach ciśnieniowych, biodegradowalny, dozwolony zrzut do morza

Cortec S-10 - inhibitor korozji Cortec - dodatek antykorozyjny do wody dla kotłowych instalacji kondensatu

Cortec S-10 F Boiler Additive - inhibitor korozji Cortec - dodatek do wody dla kotłowych instalacji kondensatu, nietoksyczny, biodegradowalny

Cortec S-11 - inhibitor korozji Cortec - dodatek do roztworów kwaśnych

Cortec S-11 / S-11 Org - inhibitory korozji Cortec, dodatki do roztworów kwaśnych, zastępują alkohol propargylowy

Cortec S-111 - inhibitor korozji Cortec - dodatek antykorozyjny do wodnych, alkalicznych płynów myjących/czyszczących

Cortec S-14 - antyskalant Cortec dla systemów wodnych, niepalny, nietoksyczny

Cortec S-14 Bio - silny antyskalant i inhibitor korozji żelaznych i nieżelaznych, dodatek do chłodni kominowych i otwartych systemów chłodzenia, nietoksyczny, biodegradowalny

Cortec S-15 - dodatek antykorozyjny Cortec przeciwdziałąjący korozji wywoływanej przez tlen i dwutlenek węgla w kotłach średniociśnieniowych i wysokociśnieniowych oraz w instalacjach kondensatu

Cortec S-19 - despergator i rozpuszczalnik osadów Cortec dla instalacji paliw i olejów

Cortec S-49 - dyspergator i rozpuszczalnik osadów dla instalacji ropy

Cortec S-69 / S-69 G - dodatek antykorozyjny Cortec do uzdatniania wody, zastępuje aminy, kwasy fosfonowe, molibdeniany, azotyny i inne niebezpieczne inhibitory

Cortec S-69 Powder - inhibitor korozji Cortec, dodatek do produkcji preparatów służących uzdatnianiu wody

Cortec S-7 - preparat wiążący tlen dla nisko i średniociśnieniowych instalacji kotłowych

Cortec S-70 - inhibitor korozji Cortec dodawany do wody do picia, skuteczny w minimalnych stężeniach

EcoClean Dispersant 600 - dyspergator plam oleju ropy i ropopochodnych, nietoksyczny, biodegradowalny

VpCI-308 Powder - lotny i kontaktowy inhibitor korozji Cortec VpCI w postaci proszku sublimującego, do antykorozyjnej ochrony czasowej metali żelaznych i nieżelaznych metodą suchą lub mokrą, biodegradowalny

VpCI-609/609S - lotny i kontaktowy inhibitor korozji Cortec VpCI w postaci proszku sublimującego, do antykorozyjnej ochrony czasowej metali żelaznych i aluminium, nietoksyczny, w 100 % biodegradowalny Cortec VpCI 609/609S to proszek sublimujący do konserwacji metodą suchą (wdmuchiwanie/rozpylanie) lub mokrą (spryskiwanie, zanurzanie, czasowe wypełnianie roztworem). Ekstremalnie wydajna ochrona powierzchni metalowych w pustkach i przestrzeniach wewnętrznych rurek, kompresorów, turbin, silników, zbiorników, kotłów, wymienników ciepła, także w opakowaniach części, podzespołów i kompletnie zmontowanych wyrobów. Dodatek do wody przy czyszczeniu hydrodynamicznym, hydropiaskowaniu i próbach ciśnieniowych. Ochrona na okres wyłączenia z ruchu, transportu morskiego lub składowania w okresie do 2 lat. Cortec VpCI 609/609S spełnia wymagania wojskowe MIL I-22110C. Właściwości higieniczne: - toksyczność: bardzo niska (prawie 2-krotnie mniej toksyczny niż sól kuchenna), - zdolność do bioakumulacji: żadna (w/g zalecenia OECD nr 117), - zdolność do biodegradacji: 100%, substancja szybko degradowalna (w/g OECD 306, BOD 28). Dozowanie 300 - 500 g/m3 w metodzie suchej, roztwór wodny 1 : 400 w metodzie mokrej. Opakowania: 2,3 kg, 23 lotny i kontaktowy inhibitor korozji Cortec VpCI w postaci proszku sublimującego, do antykorozyjnej ochrony czasowej metali żelaznych i aluminium, nietoksyczny, w 100 % biodegradowalny Cortec VpCI 609/609S to proszek sublimujący do konserwacji metodą suchą (wdmuchiwanie/rozpylanie) lub mokrą (spryskiwanie, zanurzanie, czasowe wypełnianie roztworem). Ekstremalnie wydajna ochrona powierzchni metalowych w pustkach i przestrzeniach wewnętrznych rurek, kompresorów, turbin, silników, zbiorników, kotłów, wymienników ciepła, także w opakowaniach części, podzespołów i kompletnie zmontowanych wyrobów. Dodatek do wody przy czyszczeniu hydrodynamicznym, hydropiaskowaniu i próbach ciśnieniowych. Ochrona na okres wyłączenia z ruchu, transportu morskiego lub składowania w okresie do 2 lat. Cortec VpCI 609/609S spełnia wymagania wojskowe MIL I-22110C. Właściwości higieniczne: - toksyczność: bardzo niska (prawie 2-krotnie mniej toksyczny niż sól kuchenna), - zdolność do bioakumulacji: żadna (w/g zalecenia OECD nr 117), - zdolność do biodegradacji: 100%, substancja szybko degradowalna (w/g OECD 306, BOD 28). Dozowanie 300 - 500 g/m3 w metodzie suchej, roztwór wodny 1 : 400 w metodzie mokrej. Opakowania: 2,3 kg, 23 kg, 45 kg, luzem.

VpCI-611 - (skoncentrowany inhibitor korozji do czyszczenia hydrodynamicznego, hydropiaskowania, mycia i prób ciśnieniowych, niepalny, nietoksyczny, zapewniający antykorozyjną ochronę czasową metali Cortec VpCI-611 jest skoncentrowanym środkiem przeciwrdzewnym, na bazie wodnej, stosowanym przy czyszczeniu powierzchni wodą pod wysokim ciśnieniem, czyszczeniu strumieniowo-ściernym na mokro, przy wykonywaniu ciśnieniowych prób szczelności wodą, do ochrony antykorozyjnej przeciwpożarowych systemów wodnych oraz do konserwacji metali. Pozostawia bardzo cienką, transparentną, pyłosuchą powłokę barierową, która nie utrudnia spawania/zgrzewania i nie spowoduje wydzielania toksycznych oparów. Cortec VpCI-611 zawiera kontaktowe i lotne inhibitory korozji zdolne do zabezpieczania powierzchni niepokrytych środkiem. Jest nietoksyczny, przyjazny środowisku naturalnemu, nie zawiera żadnych azotynów i fosforanów. Maksymalne rozcieńczenie 1:40. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-615 - inhibitor korozji Cortec VpCI i antyskalant dla systemów chłodzenia/grzewczych stosowany dla zabezpieczenia przed korozją

VpCI-617 - inhibitor korozji Cortec VpCI i antyskalant dla systemów chłodzenia/grzewczych stosowany dla zabezpieczenia przed korozją

VpCI-629 BIO - inhibitor korozji Cortec VpCI wtryskiwany do instalacji przesyłających ropę, biodegradowalny, nietoksyczny, skuteczny w stężeniach ? 5ppm, stosowany dla zabezpieczenia przed korozją

VpCI-629/ 629 SC/ 629 D - inhibitor korozji Cortec VpCI wtryskiwany do instalacji przesyłających ropę, biodegradowalny, nietoksyczny - VpCI 629 BIO w postaciach: SC – wysokoskoncentrowanej i D – gotowej do użycia

VpCI-637 - mieszanka inhibitorów korozji Cortec VpCI wtryskiwana do instalacji przesyłających gaz dla zabezpieczenia przed korozją

VpCI-637/637 GL - mieszanka inhibitorów korozji Cortec VpCI wtryskiwana do instalacji przesyłających gaz dla zabezpieczenia przed korozją

VpCI-638 - dodatek antykorozyjny Cortec VpCI do wody dla zamkniętych systemów chłodzenia i ogrzewania stosowany dla zabezpieczenia przed korozją

VpCI-639 - inhibitor korozji Cortec VpCI wtryskiwany do instalacji zawierających ropę, ropopochodne i wodę, stosowany dla zabezpieczenia przed korozją

VpCI-641 - dodatek Cortec VpCI do wody stosowany w próbach ciśnieniowych dla zabezpieczenia przed korozją, nietoksyczny

VpCI-644 - dodatek Cortec VpCI do wody słonej stosowany w systemach chłodzenia i ogrzewania dla zabezpieczenia przed korozją

VpCI-645 - dodatek Cortec VpCI do wody słonej stosowany dla zabezpieczenia przed korozją zbiorników balastowych i systemów chłodzenia/ogrzewania, biodegradowalny

VpCI-647 - dodatek Cortec VpCI kompleksowo zapobiegający korozji metali i powstawaniu osadów w otwartych systemach chłodzenia

VpCI-649 Powder - inhibitor korozji i antyskalant Cortec VpCI, dodatek dla instalacji p.poż., otwartych i zamkniętych systemów ogrzewania/chłodzenia, nietoksyczny, biodegradowalny

VpCI-649/VpCI-649 T - inhibitor korozji Cortec VpCI, dodatek dla instalacji p.poż., zamkniętych systemów chłodzenia, prób ciśnieniowych, nietoksyczny

VpCI-658 - inhibitor korozji Cortec VpCI iniektowany w izolacje termiczne rurociągów

VpCI-705 Bio - inhibitor korozji Cortec VpCI dodawany do biopaliw dla ochrony antykorozyjnej układu paliwowego w okresach postoju silnika

VpCI-705 Concentrate - inhibitor korozji Cortec VpCI, koncentrat dodawany do paliw dla ochrony antykorozyjnej układu paliwowego w okresach przerw w eksploatacji Cortec VpCI 705 jest dodatkiem do benzyny, oleju napędowego i mieszanki benzyny i alkoholu etylowego oraz paliwa alkoholowego, stanowiącym inhibitor korozji, środek stabilizujący, oraz emulgujący wodę. Zapewnia smarowność i ochronę elementów z tworzyw sztucznych oraz ochronę przeciwkorozyjną wszystkich metali stosowanych powszechnie w systemach paliwowych, w tym aluminium, odlewanych stopów aluminium i cynku, blach białych matowych, miedzi, stopów żelaza, żeliwa i stopów lutowniczych. Chroni zbiorniki paliwa, gaźniki, pompy paliwa wszystkich typów oraz elementy silnika w trakcie eksploatacji i magazynowania. Cortec VpCI 705 zapewnia ochronę przeciwkorozyjną metali w obszarach zanurzonych w paliwie, w oparach paliwa i na połączeniu fazy gazowej i ciekłej. Aprobata General Motors: 10666180. Identyfikator EPA: 1733-0001. Dozowanie: 0,1% - 0,15% objętościowo. Opakowania: 19 dm3, 208 dm3.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®