- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konserwujące grunty, woski, powłoki, inhibitory, podkłady, kąpiele i farby ochrony czasowej CORTEC VpCI


Polecamy konserwujące grunty, woski, powłoki, inhibitory, kąpiele i farby Cortec VpCI do czasowej i stałej ochrony antykorozyjnej metali w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, także w obecności mgły solnej. Bez dodatkowych czynności zapewniają atrakcyjny wygląd Twoim wyrobom i eliminują reklamacje.

Dzięki zawartości lotnych inhibitorów korozji Cortec VpCI preparaty działają także tam, gdzie naniesiona powłoka uległa uszkodzeniu. Lotne inhibitory korozji zapewniają ochronę antykorozyjną w miejscach niedostępnych, nie pokrytych preparatem. Natryskiwane na krawędzie zwojów i stert blach przenikają do wewnętrznych powierzchni i przeciwdziałają korozji.

Środki Cortec VpCI na bazie wodnej są bardziej wygodne niż preparaty olejowe ponieważ:
- nie obciekają z wyrobów,
- nie zanieczyszczają posadzek, opakowań, dłoni i odzieży,
- nie tworzą niebezpiecznych, śliskich powierzchni,
- nie muszą być usuwane przed malowaniem lub są usuwane środkami wodnymi,
- nie są uciążliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego,
- nie są palne.

BioCorr Rust Preventative - wodny środek do antykorozyjnej ochrony czasowej metali na etapie magazynowania i transportu, tworzy suchą, niewidoczną powłokę , biodegradowalny

Corrverter - antykorozyjna, nietoksyczna farba wodna przetwarzająca rdzę, do malowania zardzewiałych powierzchni Cortec VpCITM CorrVerter to środek na bazie wodnej, który przetwarza rdzę oraz służy jako powłoka gruntująca. Zalecany jest do stosowania na zardzewiałe lub niedostatecznie przygotowane powierzchnie stalowe, gdy wymagana jest ochrona antykorozyjna a prawidłowe przygotowanie powierzchni nie jest możliwe. Cortec VpCITM CorrVerter jest tak zaprojektowany aby wnikać w rdzę, usuwać ją, przenikać do powierzchni metalu i zatrzymywać dalszy rozwój korozji. Działa skutecznie nawet w warunkach nadmiernego skażenia solą (nadaje się do zastosowań morskich). Przyjazny środowisku naturalnemu, nietoksyczny, niepalny, nie zawiera kwasów taninowych i fosforowych, zapewnia długoterminową ochronę antykorozyjną. Teoretyczne krycie powierzchni: 21,6 -22,1 m2/dm3 (25 mm). Cortec VpCITM CorrVerter można nakładać metodą natrysku, pędzlem lub wałkiem. Preparat może być nanoszony na suche lub wilgotne powierzchnie. Produkt można rozcieńczyć wodą (do 10%). Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3.

CorShield Gold - antykorozyjna farba wodna barwiona naturalnym złotem, powłoka niepalna

CorShield VpCI Strippable Coating - wodna, antykorozyjna, powłoka zrywalna Cortec VpCI do antykrozyjnej ochrony czasowej, niepalna

CorShield VpCI Transit Coating - koncentrat wodnej, antykorozyjnej powłoki Cortec VpCI do ochrony czasowej, film suchy

Cortec G-6 - inhibitor korozji miedzi i jej stopów, dodatek do kompozycji wodnych i innych

Cortec M-235 - inhibitor korozji metali żółtych Cortec

Cortec M-660 OCTG Bio - powłoka olejowa do antykorozyjnej ochrony czasowej metali żelaznych i nieżelaznych stosowana w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych o wysokiej wilgotności, film oleisty, biodegradowalna

Cortec S-20 - dodatek redukujący lepkość preparatów VpCI 376, VpCI 386 i innych powłok wodnych

EcoLine Long-Term Rust Preventative - antykorozyjna powłoka olejowa ochrony czasowej Cortec, produkowana z ziarna soi, biodegradowalna

Electri-Corr VpCI-286 - antykorozyjny lakier dla obwodów drukowanych

VpCI-316 - środek antykorozyjny Cortec VpCI - wodorozpuszczalny koncentrat do ochrony miedzi Cortec VpCI-316 to bazujący na wodzie, skoncentrowany inhibitor korozji zastępujący oleje antykorozyjne stosowane do ochrony miedzi. Cortec VpCI-316 jest inhibitorem korozji całkowicie rozpuszczalnym w wodzie. Tworzy na powierzchni metalu bardzo cienką, przeźroczystą i nielepką powłokę. Utworzona warstewka to specjalny, syntetyczny środek smarujący, który zapewnia ochronę obrobionych estetycznie powierzchni przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Jest nietoksyczny, przyjazny dla środowiska naturalnego i nie zawiera inhibitorów azotynowych lub fosforanowych. Cortec VpCI-316 jest skuteczny w roztworach wodnych o stężeniach od 2 do 30 %. Zapewnia doskonałą ochronę lotnymi inhibitorami korozji na okres od 1 do 24 miesięcy. Cortec VpCI-316 zawiera lotne inhibitory korozji VpCI‘ (VpCI‘ - Vapour Phase Corrosion Inhibitors) zdolne do zabezpieczenia niepokrytych produktem i niedostępnych powierzchni spotykanych typowo w stertach, zwojach lub wiązkach. Przeciwdziała zarysowaniom i uszkodzeniom mechanicznym platerowanych i malowanych wyrobów oraz sklejaniu się zagruntowanych blach w arkuszach i zwojach. Zapewnia doskonałą ochronę dla miedzi i mosiądzu. Cortec VpCI-316 można stosować przez natryskiwanie, malowanie lub zanurzanie. Produkt przeznaczony jest do ochrony metali w warunkach wewnętrznych. Dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-327 - rozpuszczalnikowy środek antykorozyjny Cortec VpCI - powłoka antykorozyjnej ochrony czasowej o grubości < 2?m

VpCI-329 - skoncentrowany olejowy środek antykorozyjny Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej, film oleisty i lepki Cortec VpCI 329 jest koncentratem na bazie olejowej do stosowania z olejami smarowniczymi, hydraulicznymi i ochronnymi. Zapewnia doskonałą ochronę przeciwkorozyjną zarówno w warunkach zewnętrznych, jak i wewnątrz pomieszczeń bez wpływów atmosferycznych. Nie zawiera zagrażających środowisku inhibitorów na bazie chromianów, azotynów i fosforanów. Emituje lotne inhibitory korozji VpCI, tworzy na powierzchni adhezyjny film ochronny. Chroni metale żelazne, cynk, stal ocynkowaną, aluminium, miedź, mosiądz, kadm, srebro, Cortec VpCI 329 może być natryskiwany na części metalowe, nakładany przez zanurzanie lub pędzlem. Dobra odporność na mgły zawierające solankę. Cortec VpCI 329 spełnia wymagania NATO #6850-66-132-6100, NSN #6850-01-470-3359, MIL-PRF-46002C(1), MIL-I-85062 (dodatki do oleju) i MIL-PRF-16173E (Grade 1&2). Zapewnia ochronę przeciwkorozyjną do 60 miesięcy. Koncentrat rozcieńczany olejem w stosunku 1:20. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

VpCI-329 D - gotowy do użycia olejowy środek antykorozyjny Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej, film oleisty i lepki Dodatek do oleju silnikowego i konserwant niemalowanych powierzchni metalowych. Produkt Cortec VpCI 329 w wersji gotowej do użycia. Emituje lotne inhibitory korozji VpCI, tworzy na powierzchni adhezyjny film ochronny. Nie zawiera zagrażających środowisku inhibitorów na bazie chromianów, azotynów i fosforanów, jest nietoksyczny i termicznie stabilny. Zapewnia doskonałą ochronę przeciwkorozyjną w warunkach zewnętrznych pod zadaszeniem, jak i wewnątrz pomieszczeń bez wpływów atmosferycznych. Chroni metale żelazne i nieżelazne. Cortec VpCI 329 D może być natryskiwany na części metalowe, nakładany przez zanurzanie lub pędzlem. Zakres rozcieńczania: 1:9. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

VpCI-329 F - skoncentrowany olejowy środek antykorozyjny Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej, film oleisty i lepki, dozwolony kontakt z żywnością Cortec VpCI 329 F jest zatwierdzonym przez USDA (Ministerstwo Rolnictwa USA) koncentratem na bazie olejowej stosowanym jako dodatek do olejów smarowniczych i hydraulicznych oraz jako gotowy do użycia inhibitor korozji w płynie. Zawiera kontaktowe i lotne inhibitory korozji VpCI. Działa skutecznie nawet w warunkach skrajnej wilgotności względnej (100%) oraz w obecności takich substancji korozyjnych jak chlorki Cortec VpCI 329 F nie zawiera niebezpiecznych inhibitorów na bazie chromianów, azotynów lub fosforanów. Zapewnia uniwersalną ochronę przeciwkorozyjną metali żelaznych i nieżelaznych. Jest nietoksyczny i termicznie stabilny, zapewnia długotrwałą, kontaktową i lotną ochronę przeciwkorozyjną. Cortec VpCI 329 F jest specjalną wersją produktu VpCI 329, która została zatwierdzona przez USDA do stosowania na materiałach opakowaniowych w pośrednim kontakcie z mięsem i produktami drobiowymi. Koncentrat rozcieńczany olejem w stosunku 1:20. Produkt może być również nanoszony natryskiem, przez zanurzanie lub malowanie powierzchni. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

VpCI-329 SC - wysokoskoncentrowany olejowy środek antykorozyjny Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej, film oleisty i lepki

VpCI-337 - wodorozpuszczalny preparat Cortec VpCI nanoszony na krawędzie zwojów i stert blach, i mgła do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w przestrzeniach zamkniętych, film przezroczysty i miękki, grubość < 13?m Cortec VpCI 337 to gotowy do użycia, bazujący na wodzie lotny inhibitor korozji do ochrony antykorozyjnej metali przechowywanych w warunkach wewnętrznych. Lotne cząsteczki inhibitora migrują i zapewniają ochronę antykorozyjną, co przynosi oszczędności w czasie i w kosztach. Cortec VpCI 337 stosuje się do ochrony krawędzi zwojów i stert lub rozpyla na metale w opakowaniach i obudowach. W ten sposób zabezpiecza się duże powierzchnie i objętości małą ilością preparatu i niskim nakładem robocizny. Produkty chronione środkiem Cortec VpCI 337 są gotowe do użycia. Metal zachowa czystą i wolną od rdzy powierzchnię. Sprawdzono, że powstający cienki, ochronny film nie wpływa na przydatność do malowania, spawania/zgrzewania, przewodnictwo, wygląd lub jakąkolwiek inną ważną właściwość metali i stopów. Teoretyczne krycie powierzchni: 23 – 46 m2/dm3. Rozpylanie mgły: 0,4 dm3 preparatu na 1,4 m3 objętości opakowania. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-337 F - rozpuszczalnikowy preparat Cortec VpCI nanoszony na krawędzie zwojów i stert blach, i mgła do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w przestrzeniach zamkniętych, film przezroczysty i miękki, grubość < 13?m, dopuszczona do stosowania w przemyśle spożywczym Cortec VpCI 337 F to gotowy do użycia, bazujący na rozpuszczalniku, lotny inhibitor korozji do ochrony antykorozyjnej metali przechowywanych w warunkach wewnętrznych. Należy rozpylić delikatną mgiełkę preparatu Cortec VpCI-337 F na zakładki i krawędzie zwojów i stert. Unikalne działanie oparów przeniknie do wewnętrznych powierzchni, które przeważnie są atakowane przez wilgoć. Produkt rozpyla się także na metale w opakowaniach i obudowach. W ten sposób zabezpiecza się duże powierzchnie i objętości małą ilością preparatu i niskim nakładem robocizny. Cortec VpCI 337 F może być stosowany na wszystkie rodzaje zimno- i gorącowalcowanej stali, aluminium, czarną i białą blachę ocynowaną, stal krzemową i stale pokryte wstępnie powłokami. Może być również używany w trakcie procesu, pomiędzy trawieniem i zmiękczaniem oraz po hartowaniu, ciągnieniu, tłoczeniu, cięciu, próbach ciśnieniowych i innych operacjach. Produkty chronione środkiem Cortec VpCI-337 F są gotowe do użycia. Metal zachowa czystą i wolną od rdzy powierzchnię. Sprawdzono, że powstający cienki, ochronny film nie wpływa na przydatność do malowania, spawania/zgrzewania, przewodnictwo, wygląd lub jakąkolwiek inną ważną właściwość metali i stopów. Materiał jest dopuszczony do nanoszenia na stal i blachę stosowaną przy pakowaniu żywności. Ponadto, składniki zawarte w Cortec VpCI-337 F są akceptowane do stosowania na materiałach opakowaniowych w bezpośrednim kontakcie z mięsem i produktami drobiowymi. Teoretyczne krycie powierzchni: 10–21 m2/dm3. Rozpylanie mgły: 0,4 dm3 preparatu na 1,4 m3 objętości opakowania. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-338 - gotowa do użycia wodorozpuszczalna powłoka Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali nanoszona na krawędzie zwojów i stert blach, film przezroczysty i miękki, dopuszczona do stosowania w przemyśle spożywczym Cortec VpCI 338 to gotowy do użycia, bazujący na rozpuszczalniku, lotny inhibitor korozji do ochrony antykorozyjnej metali przechowywanych w warunkach wewnętrznych. Należy rozpylić delikatną mgiełkę preparatu Cortec VpCI 338 na zakładki i krawędziezwojów i stert. Unikalne działanie oparów przeniknie do wewnętrznych powierzchni, które przeważnie są atakowane przez wilgoć. Cortec VpCI 338 może być stosowany na wszystkie rodzaje zimno- i gorącowalcowanej stali, aluminium, blachę ocynowaną i stale pokryte wstępnie powłokami. Może być również używany w trakcie procesu, przed walcowaniem na zimno oraz po hartowaniu, ciągnieniu, tłoczeniu, cięciu, stertowaniu na mokro, próbach ciśnieniowych i innych operacjach. Produkty chronione środkiem Cortec VpCI 338 są gotowe do użycia. Metal zachowa czystą i wolną od rdzy powierzchnię. Może być stosowany jako środek czyszczący i odtłuszczający. Dopuszczony do nanoszenia na stal i blachę stosowaną przy pakowaniu żywności. Ponadto, składniki zawarte w Cortec VpCI 338 są akceptowane do stosowania na materiałach opakowaniowych w bezpośrednim kontakcie z mięsem i produktami drobiowymi. Teoretyczne krycie powierzchni: 8 - 18 m2/dm2. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-344 - skoncentrowana wodorozpuszczalna powłoka Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali i płyn obróbkowy do hartowania ocynkowanej, walcowanej stali

VpCI-347 - wodorozcieńczalny koncentrat antykorozyjnego płynu obróbkowego Cortec VpCI i powłoka ochrony czasowej

VpCI-365 - antykorozyjna farba epoksydowa wierzchniego krycia Cortec VpCI, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem

VpCI-367 - powłoka rozpuszczalnikowa Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali

VpCI-368 - skoncentrowana woskopodobna farba konserwująca - grunt/wosk VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, koncentrat, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem Powłoka do ochrony przeciwkorozyjnej metali wystawionych na działanie mgły solnej i surowych warunków atmosferycznych. Cortec VpCI 368 tworzy trwały, elastyczny, podobny do wosku film, który w razie potrzeby może zostać usunięty benzyną lakową lub środkami alkalicznymi serii 400. Spełnia wymagania specyfikacji wojskowej MIL-PRF-16173E (Grade 1,2). Dopuszczona do zastosowań militarnych pod numerami: NATO 6850-66-132-5848, NATO 6850-66-132-6099, NSN 8030-00-062-6950, NSN 8030-00-231-2345, NSN 8030-00-244-1300, NSN 8030-01-470-2601. Teoretyczne krycie powierzchni: 7–8 m2/dm3. Opakowania: 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-368 D - woskopodobna farba konserwująca - grunt/wosk VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, VpCI368 w wersji gotowej do użycia, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem Produkt Cortec VpCI 368 w wersji gotowej do użycia. Powłoka do ochrony przeciwkorozyjnej metali wystawionych na działanie mgły solnej i surowych warunków atmosferycznych. Cortec VpCI 368 D tworzy trwały, elastyczny, podobny do wosku film, który w razie potrzeby może zostać usunięty benzyną lakową lub środkami alkalicznymi serii 400. Spełnia wymagania specyfikacji wojskowej MIL-C-16173D (Grade 1,2). Dopuszczona do zastosowań militarnych pod numerami: NATO 6850-66-132-5848, NATO 6850-55-132-6099, NSN 8030-00-062-6950. Opakowania: 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-368 FD - woskopodobna farba konserwująca - grunt/wosk VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, VpCI 368 w wersji szybkoschnącej, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem Produkt Cortec VpCI 368 w wersji szybkoschnącej. Powłoka do ochrony przeciwkorozyjnej metali wystawionych na działanie mgły solnej i surowych warunków atmosferycznych. Cortec VpCI 368 FD tworzy trwały, elastyczny, samonaprawiający się, podobny do wosku film, który w razie potrzeby może zostać usunięty benzyną lakową lub środkami alkalicznymi serii 400. Spełnia wymagania specyfikacji wojskowej MIL-C-16173D (Grade 1,2). Dopuszczona do zastosowań militarnych pod numerami: NATO 6850-66-132-5848, NATO 6850-55-132-6099, NSN 8030-00-062-6950. Opakowania: 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-368 HB - woskopodobna farba konserwująca - grunt//wosk VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, VpCI368 w wersji high-build, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem

VpCI-368 M - gotowa do użycia woskopodobna farba konserwująca - grunt/wosk VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem Produkt Cortec VpCI 368 w wersji gotowej do użycia. Powłoka do ochrony przeciwkorozyjnej metali wystawionych na działanie mgły solnej i surowych warunków atmosferycznych. Cortec VpCI 368 M tworzy trwały, elastyczny, podobny do wosku film, który w razie potrzeby może zostać usunięty benzyną lakową lub środkami alkalicznymi serii 400. Spełnia wymagania specyfikacji wojskowej MIL-PRF-16173E (Grade 1). Dopuszczona do zastosowań militarnych pod numerem: NSN 8030-01-430-4898. Teoretyczne krycie powierzchni: 7–8 m2/dm3. Opakowania: 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-369 - skoncentrowana olejowa powłoka konserwująca Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych i dodatek do oleju obróbkowego stosowanego przy ciągnieniu i tłoczeniu, film przezroczysty oleisty, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem Inhibitor korozji stosowany jako powłoka do czasowej ochrony powierzchni metalowych oraz jako dodatek do olejów obróbkowych w procesach ciągnienia i tłoczenia. Utworzony na powierzchni oleisty film wypiera wilgoć i jest samonaprawialny. Cortec VpCI 369 zapewnia doskonałą ochronę przeciwkorozyjną w agresywnych środowiskach na okres 5 lat i więcej. Chroni żeliwo, stal nierdzewną, miedź, magnez, aluminium, stal węglową i srebro. Właściwości ochronne potwierdzone m.in. w/g ASTM B-117 i ASTM D-1748. Spełnia wymagania wojskowe MIL-PRF-16173E (Grade 1, 2 & 4). Cortec VpCI 369 dopuszczony jest do zastosowań militarnych pod numerami: NSN 8030-00-244-1295, NSN 8030-00-244-1297, NSN 8030-00-244-1298, NSN 8030-01-149-1731. Teoretyczne krycie powierzchni: 12 - 13 m2/dm3. Opakowania: 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-369 M - gotowa do użycia olejowa powłoka konserwująca Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, film przezroczysty oleisty, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem Produkt Cortec VpCI 369 w wersji gotowej do użycia. Tworzy miękką, ciągłą, oleistą powłokę, która zapewnia 3 do 7 lat ochrony przeciwkorozyjnej w warunkach zewnętrznych pod zadaszeniem. Preparat jest z powodzeniem stosowany na całym świecie, w różnych warunkach klimatycznych. Właściwości ochronne potwierdzone m.in. w/g ASTM D-1748, ASTM B-117, ASTM G-85-7. Chroni mosiądz, kadm, żeliwo, magnez, stopy ołowiowo-wapniowe, stal, cynk. Cortec VpCI 369 M spełnia wymagania wojskowe MIL PRF-16173 E (Grade 2). Dopuszczony do zastosowań militarnych pod numerami: NSN 8030-00-244-1298, NSN 8030-01-149-1731. Teoretyczne krycie powierzchni: 10 - 12 m2/dm3. Opakowania: 312g (aerosol), 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-371 - rozpuszczalnikowa, antykorozyjna farba aluminiowa, termoodporna do 649 st.C.

VpCI-372 - wodna powłoka zrywalna Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali i do ochrony powierzchni przed zarysowaniami, film przezroczysty i suchy, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem Cortec VpCI-372 jest modyfikowaną, akrylową powłoką zrywalną na bazie wodnej do czasowej ochrony przeciwkorozyjnej metali. Chroni metale żelazne jak i nieżelazne przed wpływem korozyjnych czynników atmosferycznych. Stanowi także fizyczną barierę chroniącą powierzchnię przed zarysowaniami, ścieraniem i wyszczerbieniami. Cortec VpCI-372 tworzy na powierzchni suchą powłokę 50-150?m stanowiącą czasową ochronę części lub sprzętu w czasie magazynowania lub transportu. Powłoka łatwo daje się usunąć poprzez odspojenie i zerwanie bez pozostałości na powierzchni. Spełnia wymagania VOC. Teoretyczne krycie powierzchni: 5–6 m2/dm3. Opakowania: 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-373 - primer/grunt/podkład wodny Cortec VpCI nanoszony przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem

VpCI-374 - primer/grunt/podkład wodny Cortec VpCI nanoszony przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem

VpCI-375 - wodna farba akrylowa Cortec VpCI typu 2 w 1, wierzchniego krycia, zastępująca podkład i emalię, zawierająca nietoksyczne, organiczne inhibitory korozji metali żelaznych i nieżelaznych

VpCI-377 - wydajny koncentrat wodnej powłoki konserwującej Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach wewnętrznych, film przezroczysty, suchy, hydrofobowy Cortec VpCI-377 jest koncentratem na bazie wodnej, całkowicie zastępującym olejowe środki konserwujące. Tworzy przeźroczystą, suchą, hydrofobową powłokę, która zapewnia estetykę i ochronę dla części metalowych przechowywanych w warunkach wewnętrznych w okresie do 24 miesięcy. Dostępna także w kolorze czarnym. Działanie fazy gazowej inhibitora korozji chroni trudnodostępne fragmenty powierzchni i miejsca które nie zostały pokryte powłoką. Chroni metale żelazne i nieżelazne, spełnia wymagania ochrony środowiska. Szeroki zakres rozcieńczania wodą (max. 1:200) pozwala na elastyczność w indywidualnym doborze pożądanego okresu ochrony i wynikowego kosztu na 1m2 powierzchni. Nanoszenie przez natrysk lub zanurzenie. Cortec VpCI-377 nie trzeba usuwać, lecz jeśli to konieczne, powłoka może zostać zmyta przy użyciu alkalicznych środków czyszczących np. firmy Cortec z serii VpCI-410. Spełnia wymagania ASTM D-4627-86 przy rozcieńczeniu 1:50. Opakowania: 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-378 - wydajny koncentrat wodnej powłoki konserwującej Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach wewnętrznych, film przezroczysty, suchy Cortec VpCI-378 jest koncentratem na bazie wodnej, całkowicie zastępującym olejowe środki konserwujące. Tworzy przeźroczystą, suchą powłokę, która zapewnia estetykę i ochronę dla części metalowych przechowywanych w warunkach wewnętrznych lub pod zadaszeniem w okresie do 24 miesięcy. Działanie fazy gazowej inhibitora korozji chroni trudnodostępne fragmenty powierzchni i miejsca które nie zostały pokryte powłoką. Chroni metale żelazne i nieżelazne, spełnia wymagania ochrony środowiska. Szeroki zakres rozcieńczania wodą (max. 1:20) pozwala na elastyczność w indywidualnym doborze pożądanego okresu ochrony i wynikowego kosztu na 1m2 powierzchni. Nanoszenie przez natrysk lub zanurzenie. Przy rozcieńczeniu powyżej 1:15 powłoki Cortec VpCI 378 nie trzeba usuwać przed nanoszeniem farb ochrony stałej. Jeśli to konieczne, powłoka VpCI 378 może zostać zmyta przy użyciu alkalicznych środków czyszczących np. firmy Cortec z serii VpCI-410. Opakowania: 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-379 - wydajny koncentrat wodnej powłoki konserwującej Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach wewnętrznych

VpCI-383 - wodna powłoka konserwująca Cortec VpCI wierzchniego krycia do długoterminowej, antykorozyjnej ochrony czasowej lub stałej metali, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem

VpCI-385 - wodna powłoka Cortec VpCI wierzchniego krycia do antykorozyjnej ochrony stałej, właściwości przeciwpoślizgowe, nanoszona wałkiem lub pędzlem

VpCI-386 - wodna powłoka Cortec VpCI wierzchniego krycia, do antykorozyjnej ochrony stałej, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem

VpCI-386 Aluminum - wodna powłoka aluminiowa Cortec VpCI wierzchniego krycia, do antykorozyjnej ochrony stałej

VpCI-386 FR - wodna powłoka Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony stałej VpCI 386 w wersji spowalniającej działanie ognia

VpCI-387 - powłoka wodna Cortec VpCI wierzchniego krycia, high-build 150-200?m, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem

VpCI-388 - wodna powłoka konserwująca Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali, film suchy, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem

VpCI-389 - koncentrat wodnej powłoki konserwującej Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali, film przezroczysty, miękki i lepki, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem Cortec VpCI-389 jest koncentratem rozpuszczalnym w wodzie, stanowiącym alternatywę dla olejowych środków konserwujących. Tworzy miękką, lepką powłokę, która zapewnia ochronę przeciwkorozyjną w warunkach zewnętrznych, także w obecności mgły solnej. Okres ochrony w warunkach wewnętrznych do 5 lat, w warunkach zewnętrznych bez zadaszenia do 2 lat. Chroni metale żelazne i nieżelazne, spełnia wymagania ochrony środowiska. Rozcieńczanie wodą od 1:3 do 1:8. Nanoszenie pędzlem, natryskiem lub przez zanurzenie. Powłoka Cortec VpCI-389 może być łatwo zmyta przy użyciu alkalicznych środków czyszczących np. firmy Cortec z serii VpCI-410. Teoretyczne krycie powierzchni: 14 – 17 m2/dm3. Cortec VpCI-389 spełnia wymagania ASTM D 1748, ASTM G 85-94, ASTM B 117 i DIN 50017. Dostępny w wersji gotowej do użycia - VpCI 389 (1:1). Opakowania: 19 dm3 i 208 dm3.

VpCI-390 - wodna powłoka konserwująca Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali

VpCI-391 - wodna powłoka konserwująca Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali

VpCI-393 - primer/grunt/podkład epoksydowy Cortec VpCI nanoszony przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem

VpCI-395 - primer/grunt/podkład epoksydowy Cortec VpCI nanoszony przez natrysk

VpCI-396 - farba poliuretanowa typu "moisture cure" wierzchniego krycia Cortec VpCI nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem

VpCI-396 Conductive - primer/grunt/podkład poliuretanowy Cortec VpCI 396 w wersji przewodzącej

VpCI-397 - termoodporna 593 st.C, bazująca na wodzie, silikonowa powłoka aluminiowa Cortec VpCI

VpCI-398 - epoksydowy primer/grunt/podkład proszkowy Cortec VpCI nanoszony przez natrysk

VpCI-399 - poliestrowo epoksydowa powłoka proszkowa Cortec VpCI wierzchniego krycia, nanoszona przez natrysk

VpCI-619 - termoodporna do 600 st.C ochronna powłoka wodna

VpCI-658 - inhibitor korozji Cortec VpCI iniektowany w izolacje termiczne rurociągów

VpCI-812 - pasta woskowa do konserwacji karoserii i laminatów zawierająca inhibitory korozji Cortec VpCI, zatrzymuje korozję, UV i utlenianie włókien szklanych

VpCI-819 - wosk w płynie do konserwacji karoserii zawierający inhibitory korozji Cortec VpCI


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®