- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inhibitory korozji Cortec VpCI i produkty antykorozyjne VCI Cortec w         n a s t ę p u j ą c y c h         g r u p a c h :


- proszki VpCI
- środki VpCI do usuwania rdzy i czyszczenia metali
- farby, grunty, woski i kąpiele do antykorozyjnej ochrony czasowej metali
- oleje konserwujące, smary, przeciwkorozyjne płyny obróbkowe i chłodziwa VpCI
- ekologiczne środki antykorozyjne VpCI pochodzenia roślinnego
- ekologiczne środki antykorozyjne VpCI stosowane w strefach zagrożenia pożarem i wybuchem
- papiery i kartony VpCI
- folie biodegradowalne
- wkładki emitujące VpCI
- folie, worki i tkaniny antykorozyjne VpCI
- środki antykorozyjne dla produkcji i pakowania płaskich wyrobów walcowanych
- inhibitory korozji Cortec VpCI stosowane jako dodatki do wody, chłodziw, olejów, farb antykorozyjnych i tworzyw


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®