- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cortec M-320 - dodatek antykorozyjny Cortec do olejów konserwujących, smarujących i hydraulicznych Cortec M-320 jest dodatkiem do olejów ochronnych, smarowniczych i hydraulicznych. Zapewnia doskonałą kontaktową ochronę przeciwkorozyjną. Dodatkowo, poza działaniem powłoki barierowej, Cortec M-320 uwalnia lotne inhibitory korozji, które przedostają się do powietrza ponad olejem. Cząsteczki lotnych inhibitorów osiadają na powierzchniach metalowych niepokrytych olejem, co zapewnia dodatkową ochronę przeciwkorozyjną. Zapewnia ochronę przeciwkorozyjną metali żelaznych i nieżelaznych. Cortec M-320 nie zawiera niebezpiecznych inhibitorów na bazie baru, chromianów, azotynów lub fosforanów. Jest niskotoksyczny i termicznie stabilny, zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną dzięki działaniu kontaktowych i lotnych inhibitorów korozji. Odpowiedni do stosowania zarówno w warunkach pracy ciągłej jak i okresowej. Dozowanie: 1-5% wagowo. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3 oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.

Pobierz kartę informacyjną produktu


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®