- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VpCI-323 - środek antykorozyjny Cortec VpCI - dodatek do oleju silnikowego i jako mgła do ochrony metali w przestrzeniach zamkniętych, nietoksyczny Cortec VpCI 323 jest koncentratem na bazie olejowej zawierającym lotne i kontaktowe inhibitory korozji do stosowania w silnikach w trakcie ich eksploatacji i jako mgła do ochrony metali w przestrzeniach zamkniętych. Zapewnia doskonałą ochronę przeciwkorozyjną zarówno w warunkach zewnętrznych, jak i wewnątrz pomieszczeń bez wpływów atmosferycznych. Działanie ochronne Cortec VpCI 323 odbywa się na dwa sposoby. Rozpuszczalne w oleju inhibitory korozji tworzą na powierzchni adhezyjny film, zapewniając kontaktową ochronę przeciwkorozyjną. Dodatkowo z oleju uwalniane są lotne inhibitory korozji, wypełniające wolną przestrzeń ponad olejem. Dzięki mechanizmom elektrochemicznym osadzają się one na powierzchni metali zapewniając ochronę przeciwkorozyjną. Dodawanie do oleju następuje w stosunku 1:10. Zużycie przy ochronie przez rozpylanie mgły: 0,9 dm3 na 1 m3 zamkniętej przestrzeni. Opakowania: 19 dm3, 208 dm3.

Pobierz kartę informacyjną produktu


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®