- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VpCI-325 - środek antykorozyjny Cortec VpCI - roślinny olej smarujący i penetrujący Cortec VpCI 325 to bezpieczny, wygodny, gotowy do użycia płyn bazujący na biodegradowalnym oleju roślinnym i rozpuszczalniku. Oliwi oraz służy do ogólnej ochrony antykorozyjnej w szerokiej gamie zastosowań. Niektóre z nich to: ochrona blach, drutów, rur, flanszy i innych wytwarzanych lub obrabianych części, zbiorników itp. Działa skutecznie nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia, przy wilgotości względnej 100% i w obecności takich korozyjnych substancji jak: chlorki, siarkowodór i inne związki siarki. Działanie ochronne Cortec VpCI 325 odbywa się na 2 sposoby. Rozpuszczalne w oleju inhibitory korozji tworzą na powierzchni metalu adhezyjny film, zapewniając kontaktową ochronę przeciwkorozyjną. Dodatkowo, z oleju uwalniane są lotne inhibitory korozji VpCI, wypełniające wolną przestrzeń ponad olejem. Pary inhibitora skraplają się zapewniając ochronę powierzchni, które nie stykają się z płynnym produktem. Łączne działanie zapewnia kompletną ochronę wewnętrznych części urządzeń. Chroni metale żelazne, stal ocynkowaną, aluminium, miedź, cynk, kadm, srebro, mosiądz, stop łożyskowy. Działanie potwierdzone w/g ASTM B-117, ASTM D-1748, ASTM G-53. Cortec VpCI 325 spełnia wymagania wojskowe MIL C-81309E (Grade 5). Opakowania: 19 dm3, 208 dm3.

Pobierz kartę informacyjną produktu


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®