- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VpCI-389 - koncentrat wodnej powłoki konserwującej Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali, film przezroczysty, miękki i lepki, nanoszona przez natrysk, kąpiel/zanurzenie, wałkiem, pędzlem Cortec VpCI-389 jest koncentratem rozpuszczalnym w wodzie, stanowiącym alternatywę dla olejowych środków konserwujących. Tworzy miękką, lepką powłokę, która zapewnia ochronę przeciwkorozyjną w warunkach zewnętrznych, także w obecności mgły solnej. Okres ochrony w warunkach wewnętrznych do 5 lat, w warunkach zewnętrznych bez zadaszenia do 2 lat. Chroni metale żelazne i nieżelazne, spełnia wymagania ochrony środowiska. Rozcieńczanie wodą od 1:3 do 1:8. Nanoszenie pędzlem, natryskiem lub przez zanurzenie. Powłoka Cortec VpCI-389 może być łatwo zmyta przy użyciu alkalicznych środków czyszczących np. firmy Cortec z serii VpCI-410. Teoretyczne krycie powierzchni: 14 – 17 m2/dm3. Cortec VpCI-389 spełnia wymagania ASTM D 1748, ASTM G 85-94, ASTM B 117 i DIN 50017. Dostępny w wersji gotowej do użycia - VpCI 389 (1:1). Opakowania: 19 dm3 i 208 dm3.

Pobierz kartę informacyjną produktu


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®