- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROSZKI Cortec VpCI do ochrony przestrzeni zamkniętych


Inhibitory korozji Cortec VpCI stosowane w postaci proszków sublimujących metodą suchą (przez wdmuchanie) lub mokrą (czasowe wypełnienie roztworem wodnym) stanowią szybką i wydajną metodę ochrony metali w przestrzeniach o wąskiej i skomplikowanej geometrii i w opakowaniach. Opary inhibitora z łatwością chronią niedostępne zakamarki powierzchni, które w żaden inny sposób nie mogłyby zostać zabezpieczone.
Do stosowania proszków VpCI wystarczy pompa do wody, aparat piaskujący lub zwykły odkurzacz.

Boiler Lizard - inhibitor korozji Cortec, proszek sublimujący dla metali żelaznych i aluminium, do suchej konserwacji kotłów w okresie przestoju

Cooling Tower Frog - inhibitor korozji Cortec, proszek sublimujący do suchej konserwacji chłodni kominowych w okresie przestoju

VpCI Powder Applicator - aparat do wdmuchiwania inhibitorów proszkowych Cortec VpCI 307, Cortec 308, Cortec 309, Cortec 609

VpCI VmCI-307 - lotny inhibitor korozji Cortec VpCI w postaci proszku sublimującego do antykorozyjnej ochrony czasowej metali żelaznych i nieżelaznych metodą suchą Cortec VpCI VmCI 307 to proszek sublimujący stosowany przez wdmuchiwanie. Ekstremalnie wydajna ochrona powierzchni metalowych w pustkach i przestrzeniach wewnętrznych rurek, kompresorów, turbin, silników, zbiorników, kotłów, wymienników ciepła, także w opakowaniach części, podzespołów i kompletnie zmontowanych wyrobów. Ochrona na okres wyłączenia z ruchu, transportu morskiego lub składowania w okresie do 2 lat. Proszek Cortec VpCI VmCI 307 posiada dopuszczenia do zastosowań militarnych: - VpCI Vmci 307: spełnia wymagania MIL I-22110C. Dozowanie 250 - 500 g/m3. Opakowania: 2,3 kg, 23 kg, 45 kg.

VpCI-308 Powder - lotny i kontaktowy inhibitor korozji Cortec VpCI w postaci proszku sublimującego, do antykorozyjnej ochrony czasowej metali żelaznych i nieżelaznych metodą suchą lub mokrą, biodegradowalny

VpCI-309, VpCI-309 SF - lotny inhibitor korozji Cortec VpCI w postaci proszku sublimującego, do antykorozyjnej ochrony czasowej metali żelaznych i aluminium metodą suchą Cortec VpCI 309, Cortec VpCI 309 SF to proszek sublimujący stosowany przez wdmuchiwanie. Ekstremalnie wydajna ochrona powierzchni metalowych w pustkach i przestrzeniach wewnętrznych rurek, kompresorów, turbin, silników, zbiorników, kotłów, wymienników ciepła, także w opakowaniach części, podzespołów i kompletnie zmontowanych wyrobów. Ochrona sprzętu i wyposażenia po badaniach hydrostatycznych. Ochrona na okres wyłączenia z ruchu, transportu morskiego lub składowania w okresie do 2 lat. Proszek Cortec VpCI 309, Cortec VpCI 309 SF posiada dopuszczenia do zastosowań militarnych: - VpCI 309, VpCI 309 SF: spełnia wymagania MIL I-22110C. Dozowanie 250 - 500 g/m3. Opakowania: 2,3 kg, 23 kg, 45 kg.

VpCI-608 Powder - lotny i kontaktowy inhibitor korozji Cortec VpCI w postaci proszku sublimującego, do antykorozyjnej ochrony czasowej metali żelaznych i aluminium w zbiornikach stalowych z podwójnym dnem

VpCI-609/609S - lotny i kontaktowy inhibitor korozji Cortec VpCI w postaci proszku sublimującego, do antykorozyjnej ochrony czasowej metali żelaznych i aluminium, nietoksyczny, w 100 % biodegradowalny Cortec VpCI 609/609S to proszek sublimujący do konserwacji metodą suchą (wdmuchiwanie/rozpylanie) lub mokrą (spryskiwanie, zanurzanie, czasowe wypełnianie roztworem). Ekstremalnie wydajna ochrona powierzchni metalowych w pustkach i przestrzeniach wewnętrznych rurek, kompresorów, turbin, silników, zbiorników, kotłów, wymienników ciepła, także w opakowaniach części, podzespołów i kompletnie zmontowanych wyrobów. Dodatek do wody przy czyszczeniu hydrodynamicznym, hydropiaskowaniu i próbach ciśnieniowych. Ochrona na okres wyłączenia z ruchu, transportu morskiego lub składowania w okresie do 2 lat. Cortec VpCI 609/609S spełnia wymagania wojskowe MIL I-22110C. Właściwości higieniczne: - toksyczność: bardzo niska (prawie 2-krotnie mniej toksyczny niż sól kuchenna), - zdolność do bioakumulacji: żadna (w/g zalecenia OECD nr 117), - zdolność do biodegradacji: 100%, substancja szybko degradowalna (w/g OECD 306, BOD 28). Dozowanie 300 - 500 g/m3 w metodzie suchej, roztwór wodny 1 : 400 w metodzie mokrej. Opakowania: 2,3 kg, 23 lotny i kontaktowy inhibitor korozji Cortec VpCI w postaci proszku sublimującego, do antykorozyjnej ochrony czasowej metali żelaznych i aluminium, nietoksyczny, w 100 % biodegradowalny Cortec VpCI 609/609S to proszek sublimujący do konserwacji metodą suchą (wdmuchiwanie/rozpylanie) lub mokrą (spryskiwanie, zanurzanie, czasowe wypełnianie roztworem). Ekstremalnie wydajna ochrona powierzchni metalowych w pustkach i przestrzeniach wewnętrznych rurek, kompresorów, turbin, silników, zbiorników, kotłów, wymienników ciepła, także w opakowaniach części, podzespołów i kompletnie zmontowanych wyrobów. Dodatek do wody przy czyszczeniu hydrodynamicznym, hydropiaskowaniu i próbach ciśnieniowych. Ochrona na okres wyłączenia z ruchu, transportu morskiego lub składowania w okresie do 2 lat. Cortec VpCI 609/609S spełnia wymagania wojskowe MIL I-22110C. Właściwości higieniczne: - toksyczność: bardzo niska (prawie 2-krotnie mniej toksyczny niż sól kuchenna), - zdolność do bioakumulacji: żadna (w/g zalecenia OECD nr 117), - zdolność do biodegradacji: 100%, substancja szybko degradowalna (w/g OECD 306, BOD 28). Dozowanie 300 - 500 g/m3 w metodzie suchej, roztwór wodny 1 : 400 w metodzie mokrej. Opakowania: 2,3 kg, 23 kg, 45 kg, luzem.

VpCI-611 - (skoncentrowany inhibitor korozji do czyszczenia hydrodynamicznego, hydropiaskowania, mycia i prób ciśnieniowych, niepalny, nietoksyczny, zapewniający antykorozyjną ochronę czasową metali Cortec VpCI-611 jest skoncentrowanym środkiem przeciwrdzewnym, na bazie wodnej, stosowanym przy czyszczeniu powierzchni wodą pod wysokim ciśnieniem, czyszczeniu strumieniowo-ściernym na mokro, przy wykonywaniu ciśnieniowych prób szczelności wodą, do ochrony antykorozyjnej przeciwpożarowych systemów wodnych oraz do konserwacji metali. Pozostawia bardzo cienką, transparentną, pyłosuchą powłokę barierową, która nie utrudnia spawania/zgrzewania i nie spowoduje wydzielania toksycznych oparów. Cortec VpCI-611 zawiera kontaktowe i lotne inhibitory korozji zdolne do zabezpieczania powierzchni niepokrytych środkiem. Jest nietoksyczny, przyjazny środowisku naturalnemu, nie zawiera żadnych azotynów i fosforanów. Maksymalne rozcieńczenie 1:40. Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm3 i 208 dm3.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®