- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lotne i kontaktowe inhibitory korozji Cortec VpCI stosowane jako dodatki do farb i wyrobów wodnych:


Niewielka ilość VpCI dramatycznie redukuje prędkość korozji metali żelaznych i nieżelaznych. Odatek VpCI może wprowadzić istotne zalety i otworzyć nowe możliwości rynkowe dla twoich powłok, płynów, klejów i tworzyw. Dodatki VpCI eliminują korozję wewnątrz AEROZOLI I OPAKOWAŃ METALOWYCH:
- wprowadzone do roztworu ulatniają się i chronią całe opakowanie,
- są stabilne, neutralne i bezbarwne,
- wewnętrzne powłoki ochronne na metalu są zbędne.
Dodatki VpCI stosowane W PRODUKCJI FARB podnoszą właściwości ochronne powłok w obecności mgły solnej i w miejscach gdzie powłoka uległa uszkodzeniu. Małe cząsteczki VpCI wypełniają pory podłoża i przeciwdziałają pełzaniu korozji pod powłoką. Inhibitory korozji VpCI nie zawierają metali ciężkich (cynku, chromianów), azotynów, fosforanów, fenoli i triazoli, są nietoksyczne i przyjazne dla środowiska.

Cortec G-6 - inhibitor korozji miedzi i jej stopów, dodatek do kompozycji wodnych i innych

Cortec M-109 - kontaktowe i lotne inhibitory korozji Cortec w postaci dodatku antykorozyjnego, stosowany do farb rozpuszczalnikowych i wodnych, chroni wszystkie metale

Cortec M-110 - organiczny inhibitor korozji Cortec, dodatek do farb rozpuszczalnikowych i wodnych

Cortec M-117 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do kompozycji wodnych i rozpuszczalnikowych

Cortec M-118 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do kompozycji wodnych

Cortec M-119 / M-119LV - dodatek antykorozyjny Cortec do powłok i kompozycji wodnych

Cortec M-150 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do produkcji atramentów i tuszy wodnych, nietoksyczny, biodegradowalny

Cortec M-240 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do farb i kompozycji wodnych

Cortec M-380 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do lateksów, nietoksyczny

Cortec M-381 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do lateksów

Cortec M-435 - dodatek antykorozyjny Cortec do kompozycji wodnych i rozpuszczalnikowych

Cortec M-5120 - inhibitor korozji Cortec, dodatek do wodnych farb, wosków i primerów dla folii typu skin

Cortec M-5365 - dodatek antykorozyjny Cortec do farb i wosków rozpuszczalnikowych i wodnych

Cortec M-95 - rozpuszczalny w wodzie lotny i kontaktowy inhibitor korozji metali żelaznych i nieżelaznych, niskopieniący, dodatek do chłodziw, płynów obróbkowych i chłodzących, wodnych środków smarnych, aerozoli, farb, środków czyszczących, kąpieli miedzi

Cortec S-20 - dodatek redukujący lepkość preparatów VpCI 376, VpCI 386 i innych powłok wodnych

Cortec S-5 - dodatek do kompozycji/roztworów poprawiający ich zdolność do zwilżania powierzchni


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®